Geen verplichte gasaansluiting meer voor nieuwbouw

0

De wettelijke verplichting om nieuwbouwwoningen aan te laten sluiten op het gasnet komt te vervallen. Hiermee beoogt het kabinet om de uitstoot van CO2 te verminderen tot bijna nul in 2050.  

Minister Kamp (EZ) heeft hiervoor een wetswijziging naar de Tweede Kamer gestuurd.

CO2-uitstoot
Zo’n 30 procent van de CO2-uitstoot wordt nu nog veroorzaakt door het verwarmen van woningen, gebouwen en tuinbouwkassen met gas. Het laten vallen van de verplichting tot gasaansluiting in nieuwbouwwijken is een stap op weg naar het terugdringen van CO2-uitstoot. Voorwaarde daarbij is wel dat er een alternatieve infrastructuur beschikbaar is die in de warmtebehoefte van de woningen kan voorzien.

Jaarlijks krijgen ruim 40 duizend nieuwbouwhuizen een nieuwe gasaansluiting. Voor naar schatting 25 duizend nieuwbouwwoningen wordt hiervoor een geheel nieuw gasnet aangelegd of uitgebreid. Als na 1 januari 2018 de verplichting voor aansluiting op het gasnet komt te vervallen is het aan de betreffende gemeenten om te bepalen of deze woningen aangesloten worden op een warmtenet of een andere energie-infrastructuur.

Green Deal gemeenten
Om aardgasvrij wonen te stimuleren is op 8 maart jongstleden met 30 gemeenten, 12 provinciën en 5 netbeheerders een Green Deal gesloten die gemeenten in staat stelt om woningen op een andere manier te laten verwarmen dan met aardgas. Dit gaat vooral om bestaande woningen. Alle gemeenten die betrokken zijn bij de Green Deal, hebben inmiddels initiatieven voorbereid om bestaande wijken, in overleg met de bewoners, aardgasvrij te maken. Zo heeft de gemeente Amsterdam het voornemen voor 1 januari 2018 10 duizend bestaande woningen aan te wijzen die zullen worden omgezet naar aardgasvrij.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden