Tag: green deal

Duurzaamheid
Leidraad verduurzaming van schoolgebouwen

De Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RvO) bracht onlangs de “Leidraad verduurzamen van schoolgebouwen voor basisonderwijs” uit. Het omvat een stappenplan dat gemeenten en schoolbesturen kunnen gebruiken bij het opstellen van een duurzaam huisvestingsbeleid.