Afspraken over participatie bij energieprojecten

0

Belanghebbenden moeten op tijd worden betrokken bij energieprojecten. Dat is de essentie van de ‘Green Deal Participatie van de Omgeving bij Duurzame Energieprojecten’, die donderdag werd ondertekend door onder andere de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG).

De deal is geïnitieerd door de Natuur en Milieufederaties en Natuur & Milieu, en ondertekend door 27 maatschappelijke organisaties. ‘De betrokkenheid van belanghebbenden wordt verbeterd door bij de start van projecten voor duurzame energie, bijvoorbeeld het plaatsen van windmolens, de omgeving te betrekken. Met de ondertekening van de Green Deal geven de partijen aan hun kennis en ervaringen hiervoor in te zetten,’ meldt de VNG op haar website.

Goede inpassing

In het akkoord (pdf) staat dat ‘goede inpassing van duurzame energieprojecten’ in het dichtbevolkte Nederland ‘een bepalende factor is om de duurzame energiedoelstellingen voortvarend te realiseren’. En dat deze goede inpassing ‘niet mogelijk is zonder inzicht in de belangen, wensen en ideeën van burgers, bedrijven/marktpartijen, maatschappelijke organisaties (gericht op onder meer natuurbehoud en landschap) en overheden’.

Participatie geen garantie

Participatie wordt hierbij van groot belang genoemd, waarbij moet worden gedacht aan ‘vroegtijdig informatie, kennis, ervaringen en standpunten delen’. De partijen onderkennen echter ook dat participatie ‘niet in alle gevallen leidt tot breed gedeelde steun voor de besluiten die genomen zijn bij het inpassen van een duurzaam energieproject’.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden