Convenant milieuzones vrachtverkeer verlengd

0

Het convenant voor milieuzones voor vrachtverkeer is deze week verlengd tot en met 31 december 2019. Het is ondertekend door de gemeenten met een milieuzone, hoewel er in de transportsector onrust blijft bestaan over een dreigende ‘lappendeken’ aan regels in verschillende steden.

In Nederland zijn er 13 gemeenten met een milieuzone voor vrachtverkeer. Zij hanteren volgens het convenant een gelijk toegangsregime en hebben dezelfde regels ten aanzien van ontheffing toegangverlening. Naast gemeenten zijn ook het Rijk en het bedrijfsleven partij bij het convenant, dat donderdag werd gepubliceerd in de Staatscourant. Inhoudelijk blijft het convenant ongewijzigd ten opzichte van de vorige versie, wat onder meer betekent dat vrachtverkeer in milieuzones minimaal aan de Euro IV-emissienorm moet voldoen.

Elke stad anders

Vanuit de transportsector klonken in de aanloop naar de verkiezingen bezorgde geluiden over verschillende regels in milieuzones, wat in de praktijk onwerkbaar zou zijn. ‘Door de verkiezingsretoriek van lokale politici in de opmaat naar de gemeenteraadsverkiezingen, zoals bijvoorbeeld in Maastricht en Delft, wordt de indruk gewekt dat het toegangsbeleid de komende jaren in elke stad anders zal zijn,’ stelde brancheorganisatie Transport en Logistiek Nederland (TLN).

Dat het convenant nog geen eenheid van beleid garandeert, blijkt volgens TLN uit het voorbeeld van Delft. Daar kost het transportbedrijven vanaf 1 mei 85 euro per jaar om met een vrachtauto van meer dan 3500 kilo de binnenstad in gaan. Volgens de sector druist dit in tegen het convenant, waar Delft zich bij aangesloten heeft. Ook Maastricht zou een eigen koers willen varen door alleen voertuigen tot de binnenstad toe te laten met een zogeheten milieusticker.

Buitenlandse vrachtwagens

Het AD meldt vandaag bovendien dat vervuilende buitenlandse vrachtwagens de milieuzones gewoon binnenkomen, doordat de camera’s deze niet registreren. Dat probleem zou niet alleen spelen in de steden, maar ook in het Rotterdamse havengebied waar de Maasvlakte een milieuzone is. ‘Oneerlijke concurrentie,’ klinkt het vanuit de Nederlandse vervoerder.

Overigens is een schonere distributie van de binnensteden onderdeel van de Green Deal Zero Emissie Stadsdistributie, waar veel van de convenantpartners ook bij zijn aangesloten. De ambitie is om in 2025 de binnensteden zonder uitlaatgassen te bevoorraden.

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden