Tips voor duurzame, gezonde schoolgebouwen

0

Een klimaatneutraal schoolgebouw met een goede luchtkwaliteit: de Green Deal Scholen werkte aan betaalbare oplossingen daarvoor. Dat levert een set aan handige middelen op, bijvoorbeeld een kennisportal met praktijkvoorbeelden en een helpdesk voor gemeenten.

Green Deal Scholen werkte samen met scholen, gemeenten, marktpartijen en andere betrokken organisaties aan betaalbare, groene verbeteringen aan schoolgebouwen. Scholen en gemeenten zouden namelijk vaak financiële middelen, capaciteit en (juridische) kennis hiervoor ontberen. Om hen op weg te helpen, werkte Green Deal Scholen verschillende hulpmiddelen uit, zo staat in het Opbrengsten Programma (pdf).

Zo werd een helpdesk voor gemeenten en scholen ontwikkeld, maar ook een Binnenmilieuscan: een simpel hulpmiddel bestaande uit een rapportageformulier en handleiding om de binnenmilieukwaliteit te monitoren. En een beslisboom, die helpt een aanpak te kiezen voor verduurzaming van bestaande schoolgebouwen en inzicht biedt in de benodigde investeringen en uit- en aanbestedingsprocedures.

Kennisportal met praktijkvoorbeelden

Een van de resultaten is ook de kennisportal GreenDealScholen.nl. Hier zijn verschillende soorten informatie gebundeld waar je als gemeente je voordeel mee kunt doen. Zo staan er tachtig praktijkvoorbeelden en -ervaringen online, aangevuld met informatie hoe je bijvoorbeeld inzichtelijk krijgt wat de opbrengst en kosten van verduurzamen zijn, verschillende themadossiers en tips en adviezen.

Prestatiecontracten

Ook werden er prestatiecontracten ontwikkeld waarin schoolbesturen en gemeenten zich verbinden aan prestaties op het gebied van energie en (binnen)milieu. Koplopers Rotterdam-Rijnmond en Haaglanden gingen daar in 2017 mee aan de slag. Momenteel wordt dat op twaalf andere scholen gedaan en later met een volgende groep. Voor het begeleidingstraject is online kennis gebundeld. Ook zijn een model prestatiecontract en handleiding opgesteld.

Over deze Green Deal

Deze Green Deal is een samenwerking tussen de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG), de VO-Raad, Rijksdienst voor Ondernemend Nederland, de PO-Raad, Ruimte-OK, EnergieSprong, GGD-Ghor Nederland en Klimaatverbond Nederland. In de eindpublicatie (pdf) van deze Green Deal staat precies beschreven wat er allemaal is ontwikkeld en gedaan.

Over Auteur

Niobe Moen

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden