‘Regeling voor projecten hoort in Omgevingswet’

1

Een ‘coördinatieregeling’ voor het omgevingsrecht hoort thuis in de Omgevingswet en niet in de Algemene wet bestuursrecht (Awb). Dat stelt de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) in een kritische reactie op een conceptwetsvoorstel van het kabinet.

Een coördinatieregeling maakt het mogelijk projecten bestuurlijk soepel te laten verlopen. ‘Deze regeling wordt nu veelvuldig gebruikt via de Wet ruimtelijke ordening (Wro), onder meer door toepassing via de Mijnbouwwet en Elektriciteitswet,’ legt de VNG uit.

VNG oneens

Het kabinet wil echter de veel minder toegepaste coördinatieregeling uit de Awb de standaard maken. Dit moet gebeuren met de inwerkingtreding van de Omgevingswet in 2021. De koepel van gemeenten is het daar niet mee eens. ‘De VNG vindt dat deze uniforme regeling in de Omgevingswet moet worden opgenomen.’

In de plaats treden

Het voorstel bevat daarnaast verschillende elementen die gemeenten een doorn in het oog zijn. Zo krijgen provincies en ministeries de bevoegdheid om in de plaats tredend van gemeenten besluiten te nemen. ‘Hier kan de VNG kan niet mee instemmen.’

Onacceptabel

Daar komt nog bij dat lokale overheden geen beroep zouden mogen aantekenen bij de bestuursrechter tegen dergelijke besluiten – volgens het kabinet om ‘tempo’ te kunnen maken. Onacceptabel, vindt de VNG. ‘Het belang om tempo te willen maken kan en mag de toegang tot de bestuursrechter niet opzijzetten.’

Rechtsbescherming burger

Ook de rechtsbescherming voor de burger zou worden uitgekleed. ‘Anders dan in de Wro, is in het wetsvoorstel niet altijd een vlotte en adequate rechtsbescherming gegarandeerd door beroep in eerste en enige aanleg bij de hoogste bestuursrechter.’

Over Auteur

Richard Sandee

Richard Sandee is coördinator van Gemeente.nu. Hij heeft ruim vijftien jaar ervaring als journalist op het gebied van openbaar bestuur. r.sandee@sdu.nl

1 reactie

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden