Opwekking zonne-energie per gemeente weer gestegen

0

Van de 10 grootste steden in Nederland, is Tilburg koploper in zonne-energie per inwoner. Rotterdam scoort het laagst en wekt per inwoner de minste zonne-energie op. Amsterdam wekt totaal het meeste op, maar scoort per inwoner weer laag. Dit stelt de stichting Natuur & Milieu.

Natuur & Milieu baseert zich voor haar onderzoek op de Klimaatmonitor van Rijkswaterstaat. Tilburg wekt vier keer zoveel zonne-energie op als Rotterdam. Opvallend is dat er in totaal drie Brabantse steden in de top 5 staan. Natuur & Milieu onderzocht bijna alle Nederlandse gemeenten op de hoeveelheid opgewekte zonne-energie.

Zij geven een aantal tips hoe het opwekken en gebruik van zonne-energie gestimuleerd kan worden. Gemeenten moeten maatwerk leveren aan bijvoorbeeld bewoners, bedrijven of scholen en door ondersteuning van actieve bewonersgroepen of energiecoöperaties. Informatievoorziening, financiële ondersteuning voor minder kapitaalkrachtigen en als gemeente zelf het goede voorbeeld geven zijn ook belangrijk. Daarnaast kunnen gemeenten juridische regels aanpassen waardoor er meer ruimte beschikbaar komt voor zonne-energie.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.