Onderwerp: Energie

Duurzaamheid
Gemeenten laks met energiebesparing

De helft van alle Nederlandse gemeenten zijn laks met het handhaven van energiebesparing via de Wet Milieubeheer. Ze missen hiermee per jaar een energiebesparing van tussen de 58 en 94 Petajoule. Dit is vergelijkbaar met het energieverbruik van één miljoen Nederlanders.

Duurzaamheid
Trend: Schaliegasvrije gemeenten

De economische winst zal hoog zijn, maar de risico’s van schaliegas worden momenteel in kaart gebracht. Ondertussen is Noordoostpolder de 44ste gemeente die zegt het boren niet te accepteren.