Onderwerp: Leefomgeving

Leefomgeving
Meer aandacht voor kleine scholen

Kleine scholen krijgen meer wettelijke ruimte om samen te werken en samen te gaan. De huidige kleinescholentoeslag, die scholen onvoldoende stimuleert om samen te werken, wordt stapsgewijs omgezet in een bonus op samenwerking.

Bestuur
Start gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving

‘Gemeentelijke barometer fysieke leefomgeving’ is een breed onderzoek dat gemeenten inzicht geeft in trends, ontwikkelingen, knelpunten, innovaties en oplossingsrichtingen in de fysieke leefomgeving die de kwaliteit van het beleid en de uitvoering kan verhogen.

1 31 32 33 34 35 38