Onderwerp: Leefomgeving

Bouw
Sloopfonds niet waarschijnlijk

Het sloopfonds voor lege kantoren in de regio Amsterdam komt voorlopig niet van de grond. Dat verwacht wethouder Maarten van Poelgeest

Bouw
Bouwbesluit wordt gewijzigd na meldingen

Sinds maart dit jaar kwamen er 90 meldingen binnen over het nieuwe Bouwbesluit. Minster Stef Blok van Wonen en Rijksdienst zet op een rij wat gewijzigd zal worden aan de wet.

Blog
Opinie Revitalisering krimpgebieden mogelijk

In de dorpen verdwijnt de middenstand, verpaupert het woningbestand en verslechtert de leefbaarheid. Nu bewijzen de eerste gemeenten dat dit helemaal niet nodig is, mits het probleem op de juiste manier wordt aangepakt.

Burgers
29358


Vrijstellingen Wet WOZ

Bij de waardebepaling WOZ is het van belang om de vrijstellingen in beeld te brengen. Vrijstellingen op grond van de Wet WOZ gelden voor zowel de onroerende-zaakbelastingen als voor de watersysteemheffing gebouwde onroerende zaken. In dit document leest u uitleg over alle soorten vrijstellingen met daarbij recente jurisprudentie.

Download dit kennisdocument >>Checklist geheimhouding

Heeft u als ambtenaar burgerzaken te maken met verzoeken tot het verstrekken van gegevens aan derden? Wilt u weten in welke gevallen het verstrekken van gegevens wordt beperkt? Raadpleeg dan de checklist geheimhouding.

Download dit kennisdocument >>Samenwerkingsverbanden

Er ontstaan bij gemeenten en waterschappen steeds meer samenwerkingsverbanden op het gebied van belastingen. Maar er zijn ook mengvormen waarbij gemeenten en waterschappen samenwerken. Dit document is voor iedereen die met samenwerking op het terrein van belastingen en vastgoed te maken heeft. Het geeft u inzicht in kansen en risico’s bij de ontwikkeling van nieuwe samenwerkingsverbanden.

Download dit kennisdocument >>Afvalstoffenheffing

De gemeenteraad kan ter bestrijding van de kosten die verbonden zijn aan het beheer van huishoudelijke afvalstoffen een heffing instellen. Dit document beschrijft in het kort de aspecten van deze belasting. Bovendien bevat het actuele ontwikkelingen en biedt het hulp bij het opstellen en aanpassen van uw gemeentelijke verordening afvalstoffenheffing.

Download dit kennisdocument >>Bekijk ook onze andere kennisdocumenten over:


Aruba


Voorkomen van WOZ bezwaren


Vertalingen Brondocumenten


RWN Model 2.1

 


1 31 32 33 34 35 37