Onderwerp: Sociaal

Gemeenten
Wethouder stopt door gebrek aan raadsleden

Wethouder René Rovers legt zijn functie neer, omdat het zijn partij niet lukt de vrijgekomen raadszetels te vullen. De SP heeft vier zetels in Dongen; het lukt de socialisten niet om hier genoeg kandidaten voor te vinden.

Werk
Onderzoek: Zwerfjongere zoekt gemeenteloket

“Het is vooral een taak voor de gemeenten geworden”, ziet Peter Rensen. Uit zijn internationale vergelijkende studie blijkt dat Nederland deels goed werk levert, maar ook zeker nog wat te leren heeft over de hulp aan zwerfjongeren.

Wmo
Injectie van 150.000 euro in Gooise Wmo

De provincie Noord-Holland ondersteunt de gemeenten in de Gooi en Vechtstreek bij de totstandkoming van de regionale samenwerking op het terrein van wonen, welzijn en zorg.

Schuldhulp
2010: Enorme stijging in schuldsaneringen

In 2010 zijn ruim een kwart meer schuldsaneringen uitgesproken dan in 2009. Vooral in het laatste kwartaal nam de instroom in de wettelijke schuldsanering (Wsnp) duidelijk toe. Hiermee zet de stijging die halverwege 2009 is ingezet, stevig door.

1 313 314 315 316 317 328