Onderwerp: Sociaal

Jeugdzorg
Meer gemeenten weigeren taken

De jeugdzorg, Wajong en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Steeds meer gemeenten willen deze nieuwe taken niet gaan uitvoeren als die gepaard gaan met een bezuiniging.

Wmo
Geen aanbesteding meer voor Wmo

De gemeente Amsterdam gaat komend jaar geen aanbesteding doen voor de thuiszorg. Hiervoor heeft een meerderheid in de gemeenteraad gestemd.

Werk
Gemeenten helpen niet bij armoedeval

Van de mensen die daadwerkelijk vanuit de bijstand aan de slag zijn gekomen, is 42 procent daar financieel niet beter van geworden. Dat blijkt uit het rapport ‘Armoedebestrijding’ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

Werk
‘Burger moet werken voor bijstand’

Een aanpassing van de wet moet gemeenten de ruimte geven mensen die een bijstand ontvangen te laten werken voor hun uitkering. Ook als dit (vrijwilligers)werk niet bijdraagt aan het vinden van een reguliere baan.

Jeugdzorg
Gemeenten moeten zware jeugdzorg voorkomen

Ketenzorg, gecoördineerd door de provincie, met de bedoeling dat de twaalf gemeenten in Drenthe in 2016 alle jeugdzorg organiseren. Dat is de bedoeling van een pilot om de zorg naar het lokale niveau te brengen. Wat gaan ze doen?

Werk
Gemeenten willen bijstand versoepelen

Ruim 75 gemeenten willlen de bijzondere bijstand te versoepelen om cliënten van de ggz die moeten rondkomen van of onder het bestaansminimum, meldt het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

1 315 316 317 318 319 322