Onderwerp: Sociaal

Gemeenten
Overheden aan zet bij privacybescherming

Onze persoonsgegevens zijn in steeds meer bestanden opgeslagen. Zelfs voor de zeer gemotiveerde burger met privacy hoog in het vaandel is het niet meer te doen om inzicht te hebben in dat ondoorzichtige woud van verwerkingen. Laat staan het overzicht te houden.

Werk
Uitstel plan regeling arbeidsmarkt

Het samenvoegen van de Wajong, de Wet werk en bijstand en de Wet sociale werkvoorziening blijkt voer voor discussie. Staatssecretaris Paul de Krom van sociale zaken heeft dan ook meer tijd nodig om zijn plan hiervoor naar de Tweede Kamer te sturen.

1 322 323 324 325 326 333