Gehandicaptenzorg blij met aanpassing Participatiewet

0

De Vereniging Gehandicaptenzorg Nederland is tevreden over de honorering van haar lobbypunten.

Een zachte landing voor Wajongers, garantiebanen voor alle groepen arbeidsgehandicapten en een pilot om de eventuele problemen met de integrale aanpak door gemeenten te onderzoeken. Dat zijn enkele belangrijke aanvullingen in de nieuwe Participatiewet.

Via moties is op bijna alle aanvullende eisen, die VGN had neergelegd bij politieke partijen, winst behaald. De huidige Wajongers worden allen herkeurd. Kan de Wajongere deels of op termijn werken, wordt de Wajonguitkering pas vanaf 2018 met vijf procent verlaagd. Vanaf 1 januari 2015 kunnen nieuwe uitkeringsaanvragers bij gemeenten een beroep doen op de Wmo voor ondersteuning op maat. Dankzij de motie van VVD en CDA wordt hiervoor dit jaar een pilot uitgevoerd om te beoordelen of aanvullende maatregelen nodig zijn om de integrale Wmo- benadering te versterken.

Brede steun
De Tweede Kamer heeft donderdag 20 februari brede steun uitgesproken voor de Participatiewet. Deze nieuwe wet voegt de Wet werk en bijstand (Wbb), de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) en een deel van de Wajong samen. De Participatiewet gaat vanaf 1 januari 2015 in. Om mensen met een beperking sneller aan betaald werk te krijgen, creëren overheid en het bedrijfsleven 125.000 extra banen. Deze “garantiebanen” zijn bedoeld voor mensen met een Wajonguitkering, mensen die op de wachtlijst staan voor de Wsw en alle mensen die niet in staat zijn om 100 procent van het wettelijk minimumloon te verdienen. VGN had gevraagd om de garantiebanen voor alle doelgroepen open te stellen.

De zachte landing voor Wajongers wordt verder bewerkstelligd door de voortzetting van de huidige re-integratieactiviteiten, inclusief ondersteuningsinstrumenten zoals loondispensatie. Zorginstellingen die op dit moment via het UWV re-integratie- en jobcoachingtrajecten uitvoeren, kunnen dat blijven doen, zij het dat deze trajecten in de loop der jaren in omvang af zullen nemen.

Integrale aanpak
Mensen met een beperking die vanaf 1 januari 2015 een uitkering moeten aanvragen, kunnen een beroep doen op de Participatiewet. Zij krijgen wel te maken met de kostendelersnorm, partnertoets en vermogenstoets bij het bepalen van hun uitkering. Gemeenten hebben de taak deze burgers naar werk te begeleiden. Via een integrale aanpak met de Wmo kunnen gemeenten de ondersteuning op maat invullen. Voor mensen die niet in staat zijn bij een reguliere werkgever te werken, kunnen gemeenten maximaal 30.000 beschutte werkplaatsen creëren. Om daarvoor in aanmerking te komen wordt de burger door het UWV gekeurd.

In een – nog op te richten – regionaal werkbedrijf wordt afgesproken hoe het ondersteuningspakket wordt samengesteld en op welke wijze mensen met beperkingen naar werk worden begeleid. Gemeenten krijgen de beschikking over verschillende instrumenten om mensen met een beperking te begeleiding naar een baan en te ondersteunen. VGN adviseert zorgaanbieders die op dit moment ondersteuning bieden, de samenwerking te zoeken met mogelijke partners in de werkregio’s. Op die manier zouden zij hun specifieke deskundigheid kunnen blijven in zetten onder de regie van de gemeenten.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden