Onderwerp: Sociaal

Werk
Gemeenten willen bijstand versoepelen

Ruim 75 gemeenten willlen de bijzondere bijstand te versoepelen om cliënten van de ggz die moeten rondkomen van of onder het bestaansminimum, meldt het Landelijk Platform GGz (LPGGz).

Gemeenten
Harderwijk stelt sociale eisen bij inkoop

In diverse aanbestedingen van de gemeente Harderwijk wordt als voorwaarde opgenomen dat bedrijven de klus uitvoeren met inzet van uitkeringsgerechtigden en/of mensen uit de sociale werkvoorziening.

Blog
Opinie Participatie kan je niet afdwingen

Om burgers uit een sociaal isolement te halen en volwaardig te laten participeren hoeven gemeenten niet opnieuw het wiel uit te vinden over de hoofden van diezelfde burger heen.

1 324 325 326 327 328 331