Top 9: Schendingen integriteit

1

Bijna een kwart van de ambtenaren meldt getuige te zijn geweest van integriteitsschendingen. “Wat betreft de aard van de schendingen valt op dat overheidsmedewerkers relatief vaak aangeven last te hebben van ongewenste omgangsvormen.”

Bijna een kwart van de Nederlandse ambtenaren zag een collega in de fout gaan op zijn werk, blijkt uit onderzoek van de Vrije Universiteit, in opdracht van het Bureau Integriteitsbevordering Openbare Sector. “Wat betreft de aard van de schendingen valt op dat overheidsmedewerkers relatief vaak aangeven last te hebben van ongewenste omgangsvormen”, is een conclusie.

De negen schendingen die het meest voorkomen zijn als volgt:

 1. Ongewenste omgangsvormen
 2. Misbruik van bevoegdheden
 3. Wanprestatie of verspilling
 4. Fraude of verduistering
 5. Corruptie
 6. Onverenigbare functies
 7. Misbruik van informatie
 8. Wangedrag in de vrije tijd
 9. Giften

Zowel bij het Rijk, de provincies en gemeenten is volgens de ondervraagden hier en daar sprake van een “grimmige werksfeer”, wat vooral betekent dat ambtenaren worden gepest, geïntimideerd of bedreigd. Verder maken ambtenaren soms misbruik van bevoegdheden. Zoals al bekend worden klokkenluiders niet goed behandeld, staat ook in dit onderzoek.

Wat te doen als een college ongewenst gedrag vertoont?

“Haal niet meteen verhaal bij de aangeklaagde”

Er zijn dus ook meldingen gedaan van wanprestaties en verspilling. Medewerkers doen bijvoorbeeld hun boodschappen onder werktijd, of ze gaan ze te vroeg naar huis. Er zijn ook ambtenaren die op hun werk drinken, of pornosites bezoeken.

De VU ondervroeg 7315 ambtenaren van alle overheden. Van deze groep zag 22 procent de afgelopen twee jaar een integriteitsschending op de werkvloer.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

1 reactie

 1. . Het kan beter op

  Vergeten is de Integriteit van burgers te noemen! Helaas in het ambtenarenkorps is een belangrijk deel van het personeel niet geschikt voor hun baan. Ze communiceren niet. Komen afspraken niet na. Liegen á publiek en verschuilen zich achter regels. Ongrijpbaar en afschuwelijk!!! Dus wat integriteit! De gemeenten zijn nog steeds te veel vast geroeste publieke organen die ouderwets werken en zeer slappe leiding honoreren!!! Sorry voor enkele aan pakkers uit het corps, die zijn er ook!

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden