Arbeidsmarktregio’s tonen te weinig meerwaarde

0

In de arbeidsmarktregio’s worden nog te weinig afspraken gemaakt om mensen met een uitkering op weg te helpen naar werk.

Dat concludeert de Inspectie SZW in het rapport Afspraken en resultaten regionaal arbeidsmarktbeleid.

Aan de regio’s is gevraagd om documenten omtrent deze afspraken toe te zenden. Eén regio heeft hierop niet gereageerd. De 34 andere regio’s hebben in totaal 330 documenten opgestuurd. Hiervan zijn 45 documenten relevant voor het onderzoek gebleken.

Uit het onderzoek blijkt volgens de Inspectie dat er nog weinig concrete afspraken zijn gemaakt. Daar waar ze wel zijn gemaakt, zijn ze maar in beperkte mate gericht op het aan het werk krijgen van mensen met een uitkering. Veel activiteiten richten zich op jongeren. Waar afspraken wel gericht zijn op uitkeringsgerechtigden, komt het uiteindelijk lang niet altijd tot uitvoering op de werkvloer van de gemeentelijke W&I afdeling. Dat dit niet vaker gebeurt is erg jammer, omdat daar waar dat wel gebeurt, het succesvol is.

Een succesvolle afspraak gaat over een publiek-private samenwerking tussen Drechtsteden en een uitzendorganisatie, bij de andere succesvolle afspraak hebben alle gemeenten in de regio West Brabant zich gecommitteerd aan een bepaald aantal plaatsingen in sectoren waar de komende jaren de meest urgente tekorten te verwachten zijn.

Mogelijkheden
Verder krijgen de mogelijkheden van regionaal maatwerk lang niet altijd een plek in de afspraken. De situatie van de eigen regionale arbeidsmarkt en de beoogde doelstellingen zijn vaak abstract beschreven, wat blijkt uit het feit dat doelgroepen en arbeidsmarktsectoren niet duidelijk zijn gespecificeerd. Hierdoor worden wellicht mogelijkheden onbenut gelaten om uitkeringsgerechtigden naar de (regionale) arbeidsmarkt te begeleiden. De Inspectie SZW is op basis van deze bevindingen van mening dat de meerwaarde van het regionaal arbeidsmarktbeleid voor mensen die in een uitkeringssituatie zitten, nog onvoldoende is.

Nederland heeft 35 arbeidsmarktregio’s waarin overheden, ondernemers en onderwijsinstellingen samenwerken om vraag en aanbod op de arbeidsmarkt beter op elkaar te laten aansluiten. 

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden