Onderwerp: Sociaal

Jeugdzorg
Harde eis: Meer samenwerking jeugdzorg

Achttien Brabantse gemeenten eisen van vier jeugdzorgorganisaties dat zij nauwer gaan samenwerken om problemen bij kinderen eerder te ontdekken. De gemeenten willen zwaar inzetten op preventie.

Werk
Zes miljoen tegen bijstandsfraude

Staatssecretaris Paul de Krom van Sociale Zaken en Werkgelegenheid reserveert zes miljoen euro om gemeenten te helpen bij de aanpak van uitkeringsfraude.

Jeugdzorg
Meer gemeenten weigeren taken

De jeugdzorg, Wajong en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Steeds meer gemeenten willen deze nieuwe taken niet gaan uitvoeren als die gepaard gaan met een bezuiniging.

Wmo
Geen aanbesteding meer voor Wmo

De gemeente Amsterdam gaat komend jaar geen aanbesteding doen voor de thuiszorg. Hiervoor heeft een meerderheid in de gemeenteraad gestemd.

Werk
Gemeenten helpen niet bij armoedeval

Van de mensen die daadwerkelijk vanuit de bijstand aan de slag zijn gekomen, is 42 procent daar financieel niet beter van geworden. Dat blijkt uit het rapport ‘Armoedebestrijding’ van de Inspectie Werk en Inkomen (IWI).

Werk
‘Burger moet werken voor bijstand’

Een aanpassing van de wet moet gemeenten de ruimte geven mensen die een bijstand ontvangen te laten werken voor hun uitkering. Ook als dit (vrijwilligers)werk niet bijdraagt aan het vinden van een reguliere baan.

1 323 324 325 326 327 331