‘Jongeren en beleid is lastige combinatie’

0

Het betrekken van jongeren en hun ouders bij de beleidsvorming in het kader van de nieuwe Jeugdwet blijkt niet eenvoudig.

Vooral het streven om jongeren structureel te laten meedenken bij de beleidsvorming is lastig, concludeert kenniscentrum Movisie op basis van onderzoek in 22 gemeenten.

“Uit onderzoek door het Verwey-Jonker Instituut, uitgevoerd begin 2012 bleek dat slechts een beperkt aantal gemeenten op dat moment actief vorm gaf aan participatie van jongeren of ouders uit de jeugdzorg bij het vormgeven van het nieuwe beleid voor de decentralisatie van de Jeugdzorg”, staat in de rapportage Cliëntenparticipatie bij beleid nieuwe Jeugdwet. Op basis van het relatief beperkte aantal respondenten is een indicatie te geven dat de inzet van gemeenten op dit gebied nog niet over houdt. Vooral kleine gemeenten geven aan dat het ze ontbreekt aan tijd en middelen.


Resultaten

Vaak kiezen gemeenten ervoor om jongeren persoonlijk te spreken. Het probleem is vaak om dit overleg structureel te maken. Verder blijkt dat de motivatie van jongeren gebaat is bij een terugkoppeling van resultaten. Een andere succesfactor, hoe logisch die ook klinkt, is echt te luisteren naar wat de jongeren te melden hebben. Daarnaast kan de inzet van digitale communicatiemiddelen helpen het contact te onderhouden.

Onderzoek

Movisie heeft 147 beleidsmedewerkers vanuit 64 gemeente uitgenodigd deel te nemen aan de enquête en hen gevraagd daarover onderling zodanig af te stemmen opdat slechts één vragenlijst per gemeente zou worden ingevuld. In totaal hebben 23 beleidsmedewerkers de vragenlijst ingevuld: een respons van 36 procent. De antwoorden zijn ingevuld vanuit het perspectief van 18 gemeenten en 3 regionale samenwerkingsverbanden rondom de transitie van de Jeugdzorg.

Het kenniscentrum gaat de komende tijd op zoek naar goede voorbeelden.

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden