Onderwerp: Veiligheid

Veiligheid
Arnhem steunt bedreigde vrouwen

De gemeente Arnhem wil niet dat slachtoffers van huiselijk geweld die gevaar lopen, op straat komen te staan. De gemeente steunt daarom vrouwenopvang Moviera met 45.000 euro, zodat de vrouwen terechtkunnen op een veilige plek.

Openbare orde
420 criminele EU-migranten ongewenst verklaard

Sinds vorig jaar zijn 420 arbeidsmigranten ongewenst verklaard omdat zij zich in Nederland met criminele zaken bezighielden. Ook zijn ruim 100 voornamelijk uit Midden- en Oost-Europa afkomstige werkloze gastarbeiders teruggekeerd naar hun eigen land omdat ze niet meer in hun onderhoud konden voorzien.

1 151 152 153 154 155 178