Onderwerp: Veiligheid

Openbare orde
Raadsleden niet meer welkom in rekenkamer

Leden van de gemeenteraad of van provinciale staten kunnen in de toekomst geen lid meer zijn van de gemeentelijke of provinciale rekenkamer. Minister Spies van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties vindt het dubbele lidmaatschap schadelijk voor de onafhankelijke positie die de rekenkamer hoort in te nemen.

1 153 154 155 156 157 175