Onderwerp: Veiligheid

Handhaving
Slijters blij met Drank- en Horecawet

De Koninklijke SlijtersUnie is erg tevreden dat de Eerste Kamer heeft ingestemd met de nieuwe Drank- en Horecawet. In deze wet is een aanpassing opgenomen die slijters de mogelijkheid geeft hun klanten alcoholische dranken in de winkel te laten proeven.

Openbare orde
Onderzoek: boa’s worden gemeentepolitie

Buitengewone opsporingsambtenaren (boa’s) worden langzaamaan een soort gemeentepolitie. Het is aan de minister van Veiligheid en Justitie om hiervoor te kiezen of ze deel te laten maken van de Nationale Politie.

Handhaving
Amsterdam onderzoekt dakstallingen voor fietsen

Het ingenieursbureau van de gemeente Amsterdam (IBA) onderzoekt de mogelijkheid om fietsen automatisch op daken van gebouwen te parkeren. Daarmee zou de huidige overlast door wildparkeren op straat teruggedrongen kunnen worden.

1 152 153 154 155 156 175