Gemeenten willen experimenteren met wiet

0

De VNG pleit een modernisering van het cannabisbeleid. Dit behelst meer experimenteerruimte om de cannabisketen van productie tot en met verkoop eenduidig te regelen, en een consistenter beleid. Lokale experimenten zijn daar onderdeel van

Dit voorstel staat in een zogenoemd ‘position paper‘ dat de vereniging aan haar leden voorlegt tijden de aankomende ledenvergadering. Hiermee  volgt het VNG-bestuur de lijn van de bestuurlijke werkgroep Modernisering Cannabisbeleid onder leiding van Haarlems burgemeester Bernt Schneiders. Deze werkgroep uitte in het rapport ‘Het failliet van het gedogen’ haar zorgen over problematisch cannabisgebruik, de kwaliteit en samenstelling van verkochte cannabis en de ondermijnende werking van cannabisproductie en -handel.

Consistenter beleid
In navolging van de bestuurlijke werkgroep pleit het -bestuur voor een consistenter beleid gebaseerd op drie pijlers:

preventief beleid om cannabisgebruik zoveel mogelijk tegen te gaan, handhaving zodat er een stevige prikkel is om beleid na te leven en consistent beleid voor de hele cannabisketen, van productie tot en met verkoop.

Lokale experimenten
In het position paper staat te lezen dat “de aanpak van de problemen lokaal start, maar binnen een ‘landelijk consistent kader’, als back-up. Volgens de VNG verschillen de problemen verschillen per gemeente en per regio, en zullen de oplossingen dan ook per definitie verschillen. Een landelijk kader is daarom nodig om richting tegeven aan de inzet van landelijke partners als het Openbaar Ministerie en de Belastingdienst en om enige mate van eenduidigheid in het lokaal beleid te borgen. Tegelijkertijd moet het landelijk kader handvatten geven voor het aanpakken van de lokale problematiek en ruimte bieden voor lokaal maatwerk.

Regelscenario
De commissie Schneiders heeft drie scenario’s voor de keten verkend: vrijgeven, verbieden en regelen. Hieruit blijkt, volgens de coimmissie, alleen het regelscenario kansrijk om tot oplossingen te komen voor de genoemde problemen. In dit scenario wordt de hele keten van productie en handel tot en met de verkoop en wordt ook de cannabisproductie onder strikte voorwaarden wordt toegestaan.

Het voorstel zal worden besproken tijden de ALV in juni.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden