Tag: budgetcoach

Schuldhulp
Schuldhulpverlening in Amersfoort werkt

Schuldhulpverlener Stadsring51 in Amersfoort werkt sinds eind 2011 met een nieuw diagnose-instrument en een pakket aanvullende diensten. Een belangrijke vraag is hoe de betrokkenen dit ‘Traject 51’ ervaren. Om hier zicht op te krijgen deed Iteke Weeda uitgebreid onderzoek onder schuldhulpverleners, vrijwillige budgetcoaches en cliënten.

Schuldhulp
‘Uitbesteden schuldhulp vult hiaat gemeenten’

Private schuldhulpverleners. Ze kunnen de lange rij mensen helpen die voor de poort van de lokale hulpverlening staan te wachten, maar gemeenten zijn huiverig om ze in te huren. “Veel gedupeerden van malafide organisaties melden zich al.”