Schuldhulpverlening in Amersfoort werkt

0

Schuldhulpverlener Stadsring51 in Amersfoort werkt sinds eind 2011 met een nieuw diagnose-instrument en een pakket aanvullende diensten. Een belangrijke vraag is hoe de betrokkenen dit ‘Traject 51’ ervaren. Om hier zicht op te krijgen deed Iteke Weeda uitgebreid onderzoek onder schuldhulpverleners, vrijwillige budgetcoaches en cliënten.

Traject 51 maakt al bij aanvang een selectie tussen kansrijke cliënten die in aanmerking komen voor de schuldregeling en de overige cliënten, voor wie er verschillende begeleidingstrajecten zijn. Schuldhulpverleners blijken niet onverdeeld gelukkig met de nieuwe aanpak. Voorheen konden ze een vrijer intake gesprek voeren en hadden ze meer invloed op het bepalen van het vervolgtraject.

Sterke punten

Tegelijkertijd is er oog voor de sterke punten van de vernieuwing. De uniformiteit is vergroot en cliënten zijn daardoor minder afhankelijk van de persoonlijkheidskenmerken van de hulpverlener. Je krijgt meer informatie met minder werk en minder cliënten lopen vast in een schuldregelingstraject. Een anders sterk punt is dat het diagnose-instrument helpt om onderbouwd ‘nee’ te kunnen zeggen. Daarbij is het wel van belang dat de visie achter het traject glashelder is voor de hulpverlener.

Vrijwilligers

Stadsring51 heeft een netwerk van ruim tweehonderd vrijwilligers, waarvan zo’n tachtig budgetcoaches. Dit werk vormt een onmisbare schakel bij het ruime dienstenpakket dat bij de nieuwe werkwijze wordt aangeboden. Zo’n netwerk van vrijwilligers is dus eveneens een randvoorwaarde voor het adequaat functioneren van het nieuwe instrument.

Recidive

In 2011 bedroeg de recidive (mensen die in een periode van 24 maanden meerdere keren aanklopten voor hulp) in Amersfoort 26 procent. Het diagnose-instrument Traject51 heeft dit cijfer in 2012 teruggebracht tot 18 procent en in 2013 tot 14 procent. Doelstelling is om in 2015 de recidive verder terug te dringen tot 10 procent. Toekomstige cijfers zullen meer zicht geven op de effectiviteit op de langere duur.

 

Meer lezen over de aanpak van Stadsring51? Neem een voordelig introductieabonnement op Sociaal Bestek>>

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden