Tag: vrijwilligerswerk

Werk
‘Buurthuis is juist goed voor Wmo-doelen’

Buurthuizen hebben de afgelopen decennia heel wat te verstouwen gekregen. En dat heeft niet bijgedragen aan een goede beeldvorming bij beleidsmakers. Zij denken nog steeds dat er vooral gekaart en gekletst wordt.

Schuldhulp
Schuldhulpverlening in Amersfoort werkt

Schuldhulpverlener Stadsring51 in Amersfoort werkt sinds eind 2011 met een nieuw diagnose-instrument en een pakket aanvullende diensten. Een belangrijke vraag is hoe de betrokkenen dit ‘Traject 51’ ervaren. Om hier zicht op te krijgen deed Iteke Weeda uitgebreid onderzoek onder schuldhulpverleners, vrijwillige budgetcoaches en cliënten.

Gemeenten
Casus: een netwerk van Marokkaanse ouders

In Eindhoven is een netwerk opgezet om Marokkaanse ouders, vrijwilligers en professionals met elkaar te verbinden. De bedoeling is vooral dat de ouders zichzelf, elkaar en hun kinderen gaan helpen.

Werk
Thuisadministratie met vrijwilligers

Ons land telt zo’n 300 vrijwilligersprojecten voor ondersteuning bij de thuisadministratie. Het Landelijk Steunpunt Thuisadministratie ondersteunt deze projecten. De ambities liegen er niet om: in 2015 moet het aantal cliënten verviervoudigd zijn. Maatschappelijk betrokken ondernemen en publiekprivate samenwerking zijn de kernbegrippen om deze doelstelling waar te maken.