Tag: Jeugdbescherming

Jeugdzorg
‘Stop adoptie uit buitenland’

Nederland moet stoppen met adoptie uit het buitenland, meent de Raad voor Strafrechtstoepassing en Jeugdbescherming (RSJ). Het recht van kinderen om in het land van herkomst in gezinsverband op te groeien, hoort onvoorwaardelijk voorop te staan.

Blog
Opinie Jeugdwet geeft familiegroepsplan een kans

In de nieuwe jeugdwet die op 1 januari 2015 van kracht werd, is vastgelegd dat families het recht hebben om zelf een plan te maken wanneer ze te maken krijgen met professionele hulp in situaties wanneer er zorgen zijn over opgroeien van kinderen, bij echtscheiding, bij langdurige ziekte of wanneer ingrijpen dreigt. Gemeenten hebben een taak dit onder de aandacht te brengen

Gemeenten
Bijna kwart miljoen jongeren in de jeugdzorg

In de eerste drie maanden van dit jaar kregen 233.000 jongeren jeugdhulp, jeugdbescherming of jeugdreclassering. In Amsterdam zijn dat ruim 9500 jongeren. Dat blijkt uit voorlopige cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS)

Jeugdzorg
Succesfactoren voor transformatie sociaal domein

Voor gemeenten vormt het realiseren van ‘veranderkracht’ de kern van een succesvolle transformatie in de praktijk. Er zijn vijf succesfactoren te onderscheiden, waaronder een gedeelde visie, het creëren van een gevoel van urgentie, het faciliteren van de aanjagers van verandering en zowel binnen de gemeente als in het werkveld daadkrachtig sturen op verandering, blijkt uit een onderzoek van adviesbureau RadarAdvies