Tag: particpatie

Werk
Twaalf uur peuterschool per week

Arnhemse peuters kunnen vanaf 2017 twaalf uur per week naar de peuterschool. De gemeente trekt 800 duizend euro uit om dit te financieren.

Werk
CBS: grote verschillen aantal vacatures per regio

In het tweede kwartaal van 2015 staan er 136 000 vacatures open. Daarmee is het aantal sinds 2013 met 40 000 toegenomen. Halverwege dat jaar bereikte het aantal openstaande vacatures een dieptepunt. Niet in elke regio is de groei even groot. Ook de werkloosheidscijfers zijn per provincie sterk verschillend. Dat meldt CBS vandaag.

Werk
Philadelphia Fietsdiensten anticipeert op decentralisaties

We gaan onherroepelijk naar een decentrale jeugdzorg en AWBZ. Mensen met afstand tot de arbeidsmarkt moeten zoveel mogelijk participeren en werken naar vermogen. Overal wordt naarstig gezocht naar samenwerking en ontschotting. Voor Philadelphia Fietsdiensten in Amsterdam niks nieuws onder de zon.