Werkloosheid daalt verder

0

De werkloosheid is afgelopen maanden sterk gedaald, vooral onder 45-plussers.

In augustus waren 521 duizend mensen werkloos, oftewel 5,8 procent van de beroepsbevolking. Een half jaar eerder waren dat er nog 581 duizend, wat neerkomt op 6,5 procent. Het aantal werkenden nam met 108 duizend toe, meldt CBS. UWV telde eind augustus 427 duizend WW-uitkeringen. Dit blijkt uit de digitale publicatie De arbeidsmarkt in cijfers.

In 2008 bereikte het werkloosheidpercentage met 3,6 het laagste punt van de afgelopen jaren. In 2014 piekte deze tot 7,9 procent van de beroepsbevolking.

Toetreders
De huidige snelle daling komt vooral doordat steeds minder werkenden hun baan kwijtraken. Het aantal werklozen dat een baan vindt blijft daarnaast onverminderd hoog. Het totale aanbod op de arbeidsmarkt (werkenden plus werklozen) nam licht toe omdat het aantal toetreders nog steeds groter is dan het aantal mensen dat de arbeidsmarkt verlaat.

Meer dan de helft van de daling van de werkloosheid kwam afgelopen half jaar voor rekening van 45-plussers.

Share on FacebookTweet about this on TwitterShare on LinkedInEmail this to someone

Over Auteur

Reageren is niet mogelijk.