Tag: ruimtelijke ordening

Blog
Opinie Imago van steden bepaalt investeringen

Steden kunnen niet langer concurreren op meters en functionele waarden. Op de Expo Real gaven grote beleggers aan dat zij hun investeringsbeslissing voor 50 procent laten afhangen van imago.

Gemeenten
Afspraken over toekomst Amsterdam-Almere-Markermeer

Rijk en regio zijn het eens geworden over de toekomstplannen voor het gebied Amsterdam-Almere-Markermeer. In de ontwerp-Rijksstructuurvisie RRAAM maken zij afspraken over de ontwikkeling van de regio op het gebied van woningbouw, bereikbaarheid en natuur, om op die manier ook in de toekomst een sterke internationaal concurrerende regio te blijven

1 2