Tag: ruimtelijke ordening

Transitie
Grotere stem gemeenten bij kustbebouwing

De regels voor kustbebouwing worden aangepast. Als de veiligheid van de waterkering niet in het geding is en er geen belemmeringen ontstaan voor het onderhoud van de kust, komt er meer ruimte voor (bouw)activiteiten.

Leefomgeving
Kabinet zet in op City Deals voor versterking steden

Het kabinet wil als onderdeel van de Agenda Stad zogeheten City Deals sluiten met steden en andere belanghebbenden. Deze deals omvatten afspraken tussen publieke en/of private partijen om steden en stedelijke regio’s te ondersteunen en motiveren bij het oplossen van hun concrete problemen als bij hun ambities.

Leefomgeving
Brede steun Omgevingswet

De nieuwe Omgevingswet die de regelgeving omtrent ruimtelijke ordening moet vereenvoudigen kan rekenen op een brede steun. Minister Schultz kreeg veel waardering voor de nieuwe plannen.