Tag: schoolgebouwen

Onderwijs
Rekenkamer:’Gemeente en schoolbestuur staan voor grote opgave’

Omdat in de wet niet is geregeld wie verantwoordelijk is voor de financiering van renovatie van schoolgebouwen dringen gemeenten er bij het Rijk op aan dat er regelgeving komt rondom de kosten van deze renovaties. De Algemene Rekenkamer bevestigt nu het beeld dat het huidige stelsel niet toereikend is en gemeenten en schoolbesturen aan de slag moeten.