Tag: standaardisering

ICT
Omgevingswet: Chaos zonder standaarden

De kans moet zo groot mogelijk zijn dat de overheid straks, sneller en efficiënter dan nu het geval is, de juiste en meest actuele informatie kan uitwisselen.

Big data
Opinie Data-goudmijn: open Raadsinformatie

Uit gesloten raadsinformatiesystemen open informatie genereren, zodanig dat het voor iedereen te gebruiken is. Dat is de uitdaging die vijf gemeenten, samen met onder meer het ministerie van Binnenlandse Zaken en VNG-KING, aangaan

Gemeenten
Gemeenten in pilot Idensys, voormalig eID

De Nederlandse overheid werkt samen met het bedrijfsleven aan een standaard voor de toegang tot online dienstverlening: het
eID Stelsel. Vandaag is dat door minister Plasterk omgedoopt tot ‘Idensys’