Compliancy Monitor King waarschuwt voor stagnatie

0

Uit de KING Compliancy Monitor blijkt dat softwarestandaarden in steeds meer producten worden ingebouwd, maar de vervanging van niet gestandaardiseerde softwareproducten bij gemeenten stagneert.

393 Nederlandse gemeenten en ca. 50 samenwerkingsverbanden gebruiken softwareproducten van zo’n 150 verschillende leveranciers. Jaarlijks besteden alle gemeenten forse bedragen aan ICT. Met compliancy wordt aangegeven of een bepaald softwareproduct voldoet aan een standaard. De standaarden zijn vastgesteld door de leveranciers en VNG/KING. Standaarden zijn mede van invloed op de kwaliteit van de dienstverlening door gemeenten aan burgers en bedrijven.  Ze hebben o.a. betrekking op burgerzaken, het sociaal domein, zaakgericht werken, de berichtgeving van de overheid naar burgers en bedrijven en de verwerking van gemeentelijk documenten en formulieren.

Stagnatie
Het aantal compliant producten, dat in gebruik is, stabiliseert. Bij een nadere beschouwing van de meest recente gegevens blijkt dat bij bepaalde standaarden de implementatie van compliant softwareproducten bij gemeenten zelfs terugloopt. Het gevolg hiervan is dat koppelingen tussen die softwareproducten kostbaar maatwerk en extra beheer vragen. En dat is jammer, aldus KING, want werken met gestandaardiseerde ICT verhoogt de kwaliteit van de dienstverlening en maakt het beheer van het ICT-landschap eenvoudiger en goedkoper.

Maandelijkse publicatie
Vanaf nu wordt de Compliancy Monitor maandelijks gepubliceerd, de eerstvolgende verschijnt op vrijdag 20 november 2015.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden