Tag: burgerzaken

Burgerzaken
Voornemen tot huwelijk electronisch melden

Aanstaande echtgenoten of partners kunnen vanaf 1 juli 2016 via de computer bij de burgerlijke stand melding maken van hun voornemen om in het huwelijk te treden of een geregistreerd partnerschap aan te gaan.

Burgerzaken
Het manco van digitalisering in dienstverlening

Terwijl door de digitalisering van de dienstverlening steeds meer contact met burgers geautomatiseerd wordt, rijst de vraag of er nog plaats is voor de menselijke touch in service. Wat biedt de ambtenaar dat de computer niet kan?

1 2 3 7