Tag: uitkeringsfraude

Werk
Gemeenten herkennen zich niet in cijfers bijstandsfraude

Volgens de Erasmus Universiteit, die onlangs in opdracht van het ministerie van SZW onderzoek deed naar fraude met uitkeringen, is er op basis van beschikbaar onderzoek geen zinnig woord te zeggen over omvang en aard van bijstandsfraude.