Tag: wet hof

Decentralisatie
Leningen decentrale overheden stijgen

Door meer van elkaar en minder op de financiële markt te lenen hebben decentrale overheden en het Rijk de overheidsschuld weten te verlagen. Sinds eind 2013 draagt het verplichte schatkistbankieren bij aan een lagere overheidsschuld. Dit komt doordat schulden tussen overheden onderling niet meetellen voor de overheidsschuld, meldt het CBS

Financiën
Schatkistbankieren door Eerste Kamer

Provincies en gemeenten worden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort en verplicht om bij de minister van Financiën te gaan bankieren.

Financiën
‘Wet HOF kost duizenden arbeidsplaatsen’

Door de manier waarop het kabinet de Europese begrotingsregels voor Nederland heeft vertaald dreigen miljarden gespaard vermogen op de plank te blijven liggen. Dit gaat ten koste van 40- tot 60.000 arbeidsplaatsen in heel Nederland.

Bestuur
VNG bereikt compromis over Wet Hof

De VNG, het IPO en de Unie van Waterschappen hebben nu over de gemeentefinanciën een onderhandelaarsakkoord bereikt dat voor de vereniging aanvaardbaar is.