Schatkistbankieren door Eerste Kamer

0

Provincies en gemeenten worden medeverantwoordelijk voor het terugdringen van het Nederlandse begrotingstekort en verplicht om bij de minister van Financiën te gaan bankieren.

De Eerste Kamer stemde vandaag in met twee wetten die dit regelen: de Wet houdbare overheidsfinanciën (Hof) en de wet die het zogenoemde schatkistbankieren verplicht.

De Wet Hof is nodig omdat tekorten van gemeenten of provincies door de Europese Commissie in Brussel worden meegeteld bij de berekening van het begrotingstekort, dat volgens de EU-regels niet meer dan 3 procent mag bedragen. Het gaat om een statistische ingreep. Van een feitelijk lager tekort is geen sprake, becijfert het Coelo bijvoorbeeld.

Schuld
Bij het verplicht schatkistbankieren moeten decentrale overheden geld dat ze over hebben stallen bij het Rijk. Dat verlaagt de staatsschuld en bovendien voorkomt het dat gemeenten weer massaal geld verliezen op bijvoorbeeld spaarrekeningen in IJsland, zoals tijdens de financiële crisis is gebeurd.

“De wet vermindert het financieel risico van decentrale overheden. De Nederlandse staat hoeft bovendien voor zijn financieringsbehoefte minder te lenen op de kapitaalmarkt, wat zich vertaalt in een verlaging van de  staatsschuld, met naar verwachting 5,6 miljard euro”, stelt het ministerie van Financiën.

Kritiek
Er was veel kritiek op de nieuwe wet en het schatkistbankieren. De Europese Unie kan gemeenten bijvoorbeeld sanctioneren als zij te veel investeren. Ook zou het duizenden arbeidsplaatsen kosten. De Eerste Kamer kan zich evenwel vinden in de combinatie van de wet en het schatkistbankieren.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden