Tag: begroting

Financiën
Overheidsschuld daalt voor het eerst sinds 2006

De overheidsschuld is vorig jaar het eerst iets gedaald sinds 2006. Het begrotingstekort was sinds 2009 ook niet zo klein. En dan was de Nederlandse economie in 2015 voor het eerst weer groter dan in 2008. Dat meldt het kabinet woensdag aan de Tweede Kamer.

Cao
Miljardenstrop begroting dreigt door ambtenarensalarissen

Nu minister van Financiën Jeroen Dijsselbloem alle ministers heeft gehoord over hun wensen voor de begroting van dit en komend jaar, heeft hij er woensdagavond overleg over met de fractievoorzitters van de coalitiepartijen VVD en PvdA. Ook de Kamerleden die voor deze partijen Financiën in hun dossier hebben, zullen aanwezig zijn.

Financiën
Financiële situatie gemeenten stabiel

De financiële positie van de lokale overheden is afgelopen periode niet ingrijpend gewijzigd. In 2014 is over het algemeen sprake van een stabilisatie van de financiële positie en is de verslechtering van de financiële positie in de periode 2009 – 2012 gestopt.

Big data
ProDemos zet alle gemeentebegrotingen online

Omdat gemeentelijke begrotingen vaak behoorlijk ingewikkeld in elkaar zitten, hebben burgers hier maar weinig zicht op. ProDemos vindt het belangrijk dat iedereen kan zien welke keuzes zijn of haar gemeente maakt en lanceert de Begrotingswijzer met daarop de begrotingen van alle gemeenten