Tag: bezuiniging

Bedrijfsvoering
Minder ambtenaren, toch goede dienstverlening

Ondanks een personele krimp is de kwaliteit van dienstverlening van gemeente Rotterdam aan burgers en ondernemers op hetzelfde niveau gebleven. Dit komt onder meer door digitalisering, steekproefsgewijs controleren van aanvragen en een hogere productiviteit van ambtenaren. De medewerkerstevredenheid behoeft wel de nodige aandacht.

Sociaal
Geld jeugdpsychiatrie deel gemeenten al op

Of een kind met psychische problemen snel hulp krijgt, hangt af van in welke gemeente hij of zij woont. Het gereserveerde geld voor jeugdpsychiatrie is in veel gemeenten sinds juni op.

1 2 3 60