Minder ambtenaren, toch goede dienstverlening

0

Ondanks een personele krimp is de kwaliteit van dienstverlening van gemeente Rotterdam aan burgers en ondernemers op hetzelfde niveau gebleven. Dit komt onder meer door digitalisering, steekproefsgewijs controleren van aanvragen en een hogere productiviteit van ambtenaren. De medewerkerstevredenheid behoeft wel de nodige aandacht.

Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Geen krimp gegeven’.
Forse krimp
Door de crisis moest gemeente Rotterdam in de periode 2010-2014 met 2500 fte’s bezuinigen. Het huidige college wil nog een extra bezuiniging op de kosten van de gemeentelijke organisatie realiseren, oplopend tot € 40 mln. in 2018. Deze bezuiniging zal leiden tot verdere krimp van de formatie met enkele honderden fte’s. Het uitgangspunt van het college is dat, ondanks de bezuinigingen, de dienstverlening aan burgers en ondernemers kwalitatief op peil blijft.

Tevredenheid
De rekenkamer heeft door middel van casestudy’s de kwaliteit van de dienstverlening in kaart gebracht. Ook heeft zij acht producten die burgers veel gebruiken, onderzocht. Op basis hiervan concludeert de rekenkamer dat de kwaliteit van de dienstverlening niet is verslechterd. Ze vindt het verder aannemelijk dat de reorganisatieplannen in de huidige collegeperiode niet ten koste zullen gaan van de kwaliteit van de publieke dienstverlening. Wel voorziet ze risico’s voor wat betreft de medewerkerstevredenheid, het ziekteverzuim en de rechtmatigheid van gemeentelijke besluiten.

Servicenormen
Tevens concludeert ze dat monitoring van de kwaliteit van de dienstverlening aan burgers beter kan. Ook ontbreken er consistente, meerjarige realisatiecijfers over de algemene servicenormen die de gemeente hanteert en voert ze weinig klanttevredenheidsonderzoeken uit.

[([002_215_rb-image-2884426.jpeg])]

Congres

Kom op 6 oktober naar Het Nieuwe Communiceren voor de overheid>>

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden