Tag: rekenkamer

Wmo
‘Zelfredzaamheid in Rotterdam onrealistisch’

De gemeente Rotterdam slaagt er niet in om de zelfredzaamheid van burgers in huishoudelijke verzorging te versterken. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Schone schijn. Zelfredzaamheid in huishoudelijke verzorging’.

Bestuur
Minder ambtenaren, toch goede dienstverlening

Ondanks een personele krimp is de kwaliteit van dienstverlening van gemeente Rotterdam aan burgers en ondernemers op hetzelfde niveau gebleven. Dit komt onder meer door digitalisering, steekproefsgewijs controleren van aanvragen en een hogere productiviteit van ambtenaren. De medewerkerstevredenheid behoeft wel de nodige aandacht.

Bestuur
Gemeente neemt actie na kritiek Rekenkamer

Gemeente Utrecht heeft zich de kritiek die ze deze week kreeg van de Rekenkamer aangetrokken en meteen het aantal uren Hulp bij het Huishouden-uren (HbH) verhoogd. Deze gaat van gemiddeld 78 naar 105 uur per jaar.

ICT
Bestuurders Lelystad moeten meer ICT kennis opdoen

ICT is volgens de Rekenkamer van Lelystad inmiddels een harde randvoorwaarde geworden voor een goed functionerende gemeente. Daarom is de rekenkamer Lelystad vandaag van start gegaan met een onderzoek naar ICT in de gemeentelijke organisatie van Lelystad.