Tag: rekenkamer

Wmo
‘Zelfredzaamheid in Rotterdam onrealistisch’

De gemeente Rotterdam slaagt er niet in om de zelfredzaamheid van burgers in huishoudelijke verzorging te versterken. Dit concludeert de Rekenkamer Rotterdam in haar rapport ‘Schone schijn. Zelfredzaamheid in huishoudelijke verzorging’.

Bestuur
Minder ambtenaren, toch goede dienstverlening

Ondanks een personele krimp is de kwaliteit van dienstverlening van gemeente Rotterdam aan burgers en ondernemers op hetzelfde niveau gebleven. Dit komt onder meer door digitalisering, steekproefsgewijs controleren van aanvragen en een hogere productiviteit van ambtenaren. De medewerkerstevredenheid behoeft wel de nodige aandacht.