Tag: Wijkagent

Openbare orde
‘Kopje thee kan aanslag voorkomen’

In Nederland spelen wijkagenten een sleutelrol in het voorkomen, in elk geval tijdig signaleren van radicalisering. Ze lopen en fietsen veel rond, en onderhouden een groot netwerk. ‘We zijn geen solisten, maar teamspelers.’ En dat is niet soft.

Openbare orde
‘Bonte verzameling BOA’s is nieuw soort gemeentepolitie’

De enorme omvang van het ministerie van VenJ en de start van de Nationale Politie hebben als risico dat de opsporingstaak van de politie gaat prevaleren boven de openbare orde taak. Daardoor nemen gemeenten steeds vaker hun toevlucht tot een eigen toezicht- en handhavingsapparaat en ontstaat er een nieuws soort gemeentepolitie. Dat stelt de Stichting Maatschappij en Veiligheid (SMV)

Belastingen
Opinie Digitale hulpverlening: kerntaak of kolder?

Het gebruik van sociale media zoals Facebook en Twitter door politiemensen neemt toe. Sommige wijkagenten onderhouden op die manier contact met hun netwerk en hun wijk: via deze media betrekken ze de wijkbewoners en andere mensen die de wijkpolitie willen volgen bij hun werk.