Tag: wijkverpleging

Sociaal
Zorgen over pilot ‘Zorg in de Wijk’

Belangenvereniging ActiZ zegt verontrustende signalen uit de achterban te ontvangen dat de pilots Zorg in de Wijk van Zilveren Kruis maatschappelijk ongewenste effecten kunnen hebben

Sociaal
‘Lastendruk zorg moet omlaag’

Nederlanders moeten trotser zijn op hun gezondheidszorg, heeft Roger van Boxtel gezegd tijdens een symposium ter gelegenheid van zijn afscheid als bestuursvoorzitter van zorgverzekeraar Menzis.

Wmo
Uitstel voor bekostiging wijkverpleging

Het nieuwe bekostigingsmodel voor de wijkverpleging gaat op 1 januari 2016 in. Voor de transitie van de wijkverpleegkundige zorg uit de AWBZ in 2015 geldt een overgangsregeling.