‘Cliëntenstops wijkverpleging dreigen door grote tekorten’

1

Steeds meer thuiszorgorganisaties geven aan dat ze overwegen om een cliëntenstop in te stellen als zorgverzekeraars niet snel extra geld investeren in de wijkverpleging.

Koepelorganisatie ActiZ trekt aan de bel. Uit onderzoek van de organisatie  blijkt dat er voor 2015 een tekort van minstens € 242 miljoen euro wordt verwacht op de zorg thuis. Ook ZN (Zorgverzekeraars Nederland) geeft aan dat het noodzakelijk is dat er meer geld beschikbaar komt voor wijkverpleging. ActiZ krijgt veel signalen van leden dat de gesprekken over het bijcontracteren inmiddels zijn gestart.

Onaaceptabele tariefkortingen

Volgens een analyse van ActiZ willen zorgverzekeraars volgend jaar ‘onacceptabele’ tariefkortingen doorvoeren. Start- of basistarieven van tussen de 85% en de 90% van het NZa-tarief zijn aan de orde. Een deel van de financiering wordt resultaatafhankelijk en kan worden ‘terug verdiend’. In hoeverre en in welke mate dat voor alle zorgorganisaties tot de mogelijkheden behoort, valt nog te bezien, zegt de branche-organisatie. ” In het onderhandelaarsresultaat zijn afspraken gemaakt over het belang van ruimte voor aanvullende beloningsafspraken op basis van (gezondheids)uitkomsten. “

Samenhangende inkoop

Verzekeraars maken ‘verdergaand eigen keuzes met betrekking tot de inkoop van verpleging en verzorging, de oproepbare en specialistische zorg en van specifieke zorgvormen zoals de ketenzorg dementie.’ Volgens ActiZ is ‘een samenhangende inkoop  randvoorwaardelijk om specialistische voorzieningen overeind te houden’.

Zij hebben dit aangekaart bij het Ronde Tafelgesprek met de Tweede Kamer.

Over Auteur

1 reactie

  1. Een paar zaken:
    – Tarieven op 75%-80% (en nog minder) van het NZa zijn reeds gemeengoed bij de vormen van WMO-begeleiding. Hoewel ook daar tot uitwassen leidend, hoor je daar erg weinig over (mede door het verbrokkelde veld).
    – Waar lagen de kosten voorheen die nu voor wijkverpleging nodig zijn, is er sprake van een grotere consumptie of worden de kosten van het 'weer in de wijk werken' bewust genomen om in later stadium tot voordelen te leiden? En waar zit dan de 'winst'?
    – Zo lang het sociaal domein en verzekerde domein geen relatie hebben waarbij bijvoorbeeld een financiering als communicerende vaten werkt, blijven er domeindiscussies en worden zowel inhoudelijke als financiele slagen niet gemaakt. Dit is nog vrijwel geen item op de agenda's helaas.

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden