Tag: WOZ

Bedrijfsvoering
Digitaal waar ’t kan, persoonlijk waar nodig

Met als centraal motto: ‘digitaal waar dat kan, persoonlijk waar nodig’, staat Pijnacker-Nootdorp op een twaalfde plek in de meest recente ‘Benchmark digitale dienstverlening overheid’ van EY . Niet gek voor een gemeente van net iets meer dan 51.000 inwoners.

Belastingen
Windpark zorgt voor verlaging WOZ

De mogelijke komst van een windpark bij de gemeente Aa en Hunze heeft de gemeente doen besluiten de WOZ-waarde voor de woningen in een straal van 1 kilometer rond het park met 2,5 tot 12,5% in de WOZ-waarde te laten dalen.

Bestuur
Bezwaar tegen WOZ loont

Een aantal gemeenten maakt het dit jaar erg bont met de verhoging van de onroerendezaak­belasting. Bezwaar maken loont vaak.

Bestuur
VEH: stijging ozb fors hoger

Huiseigenaren betalen dit jaar gemiddeld 2,45% meer aan onroerende zaakbelasting (ozb) dan vorig jaar. Dat is flink meer dan de verhoging van 1,57% die gemeenten met het Rijk hebben afgesproken en ook veel meer dan de verwachte inflatie van 0,9% in 2016 (CPB).

Belastingen
Opinie Gemeentelijk vastgoed juist waarderen

Woningcorporaties zijn vanaf 2017 verplicht om in de jaarrekening hun vastgoed te waarderen tegen marktwaarde in verhuurde staat. Het Waarderingshandboek geeft houvast hoe die waarde te bepalen. Deze waardebepaling is maar beperkt bruikbaar voor gemeentelijk vastgoed.

Belastingen
Spoedige aanpassingen WOZ-beleid gemeenten

Gemeenten dienen hun beleid al per juli 2015 aan te passen rondom de voorgenomen aanpassingen in het woningwaarderingsstelsel (WWS) per oktober 2015. Dit blijkt uit een circulaire van BZK zoals gezonden aan de colleges van B&W. Door de nieuwe puntentoekenning in de WOZ waarde veranderen er een aantal belangrijke zaken voor gemeenten, verhuurders, huurdersverenigingen en bewonerscommissies.

1 2 3 4 6