Tag: WSW

Werk
Wsw-statistiek: geen nieuwe indicaties meer

De jaarlijkse rapportage over de Wet sociale werkvoorziening (Wsw) over de resultaten van uitvoering door gemeenten en UWV is – vanwege de invoering van de Participatiewet – anders dan voorgaande jaren.

Bestuur
Budget Wsw’er naar werkgemeente

De gemeente waar iemand in de sociale werkvoorziening aan de slag is, krijgt vanaf 2017 het budget voor dit werk. Nu is dat nog de gemeente waar de Wsw’er woont.

Werk
80 Procent arbeidsbeperkten naar mkb

Branchevereniging Oval prijst het midden- en kleinbedrijf. “Tachtig procent van de plaatsingen werd gerealiseerd in het MKB, de overige twintig procent ging bij het grootbedrijf aan de slag.”