Meer geld voor gemeenten

0

Goed nieuws voor gemeenten: de algemene uitkering voor het gemeentefonds voor de integratie-uitkering Sociaal domein is in de periode 2017 tot 2022 hoger dan eerder verwacht.

Er zijn in totaal drie belangrijke wijzigingen voor het gemeentefonds 2017 in de integratie-uitkering Sociaal domein, onderdeel participatie. Dat meldt de meicirculaire 2017 van de Rijksoverheid.

Betalende gemeente
Allereerst worden de middelen voor de Wet Sociale Werkvoorziening (WSW), die verdeeld worden via de integratie-uitkering Sociaal domein, met ingang van 2017 niet meer verdeeld over de ‘woongemeenten’ maar over de ‘betalende gemeenten’ (dat is de gemeente waar de medewerker in het jaar als laatste het dienstverband had). Voordeel van deze verandering is dat er nog nauwelijks verrekening tussen gemeenten nodig is. Verrekening zal alleen nog plaatsvinden als een werknemer verhuist naar een gemeente buiten het schapsverband én in dat jaar daar ook in WSW-verband aan de slag gaat (overname). Door deze verandering ontvangen de gemeenten die géén betalende gemeente zijn géén WSW-budget meer.

Uitkeren bonus
Ten tweede wordt in de meicirculaire 2017 voor het eerst de bonus voor het realiseren van beschutte werkplekken uitgekeerd. Het gaat om de gerealiseerde beschutte werkplekken in 2015 en 2016, én om de continuïteitsbonus voor beschutte werkplekken die in 2015 zijn gecreëerd en in 2016 zijn voortgezet.

Doordat de realisatie van beschutte werkplekken minder is dan verwacht, blijft een deel van de bonus onbenut. Gemeenten ontvangen over 2015 en 2016 een bedrag van € 1,156 miljoen aan bonussen. Terwijl het totaalbudget € 11 miljoen bedraagt. Dat betekent een restantbedrag van € 9,844 miljoen. Het kabinet heeft daarom besloten dat het restantbedrag voor de gehele looptijd van de bonusregeling beschikbaar blijft voor gemeenten.

Loon- en prijsbijstelling
De derde belangrijke wijziging is dat de omvang van de integratie-uitkering Sociaal domein naar boven is bijgesteld vanwege de toevoeging van de loon- en prijsbijstelling 2017. Het gaat voor het onderdeel Participatie in 2017 om € 52,275 miljoen, aflopend naar € 44,323 miljoen in 2022. Dat komt neer op 2,031% van het macrobudget Participatie. Deze bedragen worden volledig toegevoegd aan het WSW-budget.

Over Auteur

Redactie Gemeente.nu

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden