Stimuleer participatie, maak fietsen veiliger in de stad

0

Meer fietsen is een relatief makkelijke en goedkope oplossing om de maatschappelijke participatie van burgers te bevorderen. Het kan armoede bestrijden door betere toegankelijkheid van werk en onderwijs, en het verbetert sociale interactie. Gemeenten doen er daarom goed aan om veiligheidsmaatregelen te treffen die het gebruik van de fiets als transportmiddel bevorderen.

Dat concludeert Morgan Geile in haar masteronderzoek dat ze samen met het Dutch Research Institute for Transitions (DRIFT) heeft uitgevoerd.

 In het onderzoek doet ze ook aanbevelingen voor gemeenten.

Transportarmoede
Het onderzoek gaat in op ‘transport poverty’. Deze transportarmoede is het onvermogen om voldoende vervoer te benutten om volledig mee te kunnen doen aan belangrijke activiteiten zoals werk, onderwijs en sociale interactie.
Onvoldoende (toereikende) vervoersopties kunnen het mensen moeilijk maken om werk te vinden. Transportarmoede kan komen door te weinig geld voor vervoer of door gebrek aan vervoer in de naaste omgeving.

Geile pleit ervoor om van de fiets hét vervoermiddel in (dichtbevolkte) steden te maken. Het is een goedkope, praktische oplossing voor transportarmoede. Het vergoot de maatschappelijke participatie, draagt bij aan een duurzaam stedelijke omgeving en een gezonde, actieve levensstijl. Daarnaast worden mensen in de huidige maatschappij steeds mobieler. Bestrijding van transportarmoede is daarom belangrijk: het voorkomt dat een deel van de burgers minder kansen heeft tot maatschappelijke participatie, zoals betaald werk.

Zorgen over veiligheid
Voor het onderzoek is gekeken wat inwoners van Rotterdam-Zuid die transportarmoede ervaren, weerhoudt de fiets te gebruiken. Inwoners van Rotterdam-Zuid fietsen gemiddeld het minste van alle Nederlanders, ondanks de goede fietsinfrastructuur in de stad.

Volgens het onderzoek vinden veel mensen fietsen een goedkopere, duurzamere en gezondere optie. Maar ze zijn terughoudend om meer te gaan fietsen uit veiligheidsoverwegingen. Zo is het moeilijk om met veel kinderen te fietsen. Maar ook aspecten zoals fietsdiefstal, zorgen over kinderen die ’s nachts alleen fietsen en het gedrag van andere verkeersdeelnemers weerhouden inwoners van meer fietsen.

Aanbevelingen
Geile formuleert een aantal aanbevelingen voor gemeenten. Zij doen er goed aan om veiligheid te bevorderen door meer (beveiligde) fietsenstallingen, betere verlichting en door op de wegen auto- en fietsverkeer te scheiden. Ook scooters weren van het fietspad bevordert de veiligheid. Het steviger aanpakken van hardrijders draagt eveneens aan bij. Andere opties zijn stimuleringsprogramma’s voor kinderen om te gaan fietsen en de mogelijkheid om via fietsdeelsystemen transportfietsen of e-bikes te gebruiken.

Over Auteur

Betty van Wijngaarden

Freelance redacteur voor Gemeente.nu en zelfstandig coach voor professionals (werknemers en zzp'ers). Tevens auteur en trainer. Als "communicatiediva" pur sang heeft ze de beschikking over veel woorden en schrijft ze graag over loopbaangerelateerde onderwerpen. In coaching kan ze goed luisteren, aanmoedigen en aanzetten tot actie of een koerswijziging. Het liefst met de nodige dosis humor. (www.vanwijngaardencoaching.nl)

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden