Van onze partner VIND Inkoop en Aanbesteding

We gaan aanbestedingen leesbaar maken

0

Ken je dat: je staat in een ellenlange file al 10 minuten stil en ineens rijdt iedereen weer. Alsof er niets aan de hand was.

Het doet me altijd denken aan een stripje van Guus Flater (jaren 90) die in de file stond en zei, ‘Oké, ik tel tot 3, en bij 3 gaan we allemaal 100 km per uur rijden!’

Zoiets zou ik ook graag willen bij juridische teksten in aanbestedingen. OK, bij 3 gaan we allemaal aanbestedingsteksten leesbaar maken!

Want oké, ik ben dan ook geen jurist, maar ik ‘doe’ toch al 10 jaar aanbestedingen. En soms duizelt het me nog!

VIND Inkoop en Aanbesteding | Alles in één bron, altijd zeker

Vraag nu een gratis demo aan, om alles te bekijken wat VIND Inkoop en Aanbesteding u te bieden heeft.

 

Demo aanvragen

Wat staat hier?

In aanvulling op artikel 27, lid 1 ARVODI-2014 kan een eventueel concurrentiebeding van Uitvoerder(s) in de (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Uitvoerder(s) Opdrachtgever niet worden tegengeworpen.

Oftewel: Opdrachtgever is geen partij in een eventueel geschil aangaande het non-concurrentiebeding in de (arbeids)overeenkomst tussen Opdrachtnemer en Uitvoerder(s).

Opdrachtgever is gerechtigd van Opdrachtnemer te verlangen dat Opdrachtnemer de leveringen die behoren tot het door Opdrachtnemer aangeboden pakket zal leveren geheel volgens de voorwaarden die in deze Raamovereenkomst zijn vastgelegd.

Oftewel: Opdrachtnemer levert geheel volgens de voorwaarden in deze raamovereenkomst.

Kun jij deze tekst van 4 regels lang lezen en begrijpen, zonder opnieuw te beginnen?

In het geval Opdrachtnemer, ook na schriftelijke aanmaning zijdens Opdrachtgever, waarbij een redelijke termijn wordt gesteld, niet (meer) voldoet aan zijn verplichting tot nakoming van een of meer van de verplichtingen zoals in dit artikel genoemd, is Opdrachtgever, onverminderd zijn verdere rechten, gerechtigd dit verzuim na voorafgaande kennisgeving hetzij zelf, hetzij door derden te doen verhelpen.

Is toch hetzelfde als: Opdrachtgever mag verzuim van de opdrachtnemer (laten) verhelpen, nadat de Opdrachtnemer een redelijke termijn heeft gekregen om het verzuim zelf te verhelpen.

Deze spant de kroon, zelfs 8 regels lang!

Indien de Opdrachtnemer in staat van faillissement geraakt, besluit tot ontbinding of surséance van betaling aanvraagt, dan wel indien er beslag, gevolgd door vanwaardeverklaring, gelegd wordt op registergoederen of essentiële onderdelen van de bedrijfsvoering van de Opdrachtnemer (welk beslag een belemmering kan vormen voor de uitvoering en de nakoming van de Overeenkomst), of de rechtspersoon wijzigt door overname of een overdracht van aandelen en een andere partij als rechtsopvolger onder algemene of bijzondere titel in de positie van de Opdrachtnemer wenst te treden, heeft de Opdrachtgever het recht om de Overeenkomst met die andere partij voort te zetten, dan wel een overeenkomst met die andere partij te sluiten gericht op voorzetting van de Overeenkomst.

Dus vandaar mijn oproep: bij 1, 2, 3 gaan we aanbestedingsteksten leesbaar maken.

Heb je een lege middag? Pak je formats erbij en ga kijken of je elke alinea zelf wel begrijpt en leesbaar vindt. Zinnen van meer dan 3 regels lang, kunnen echt wel ingekort!

Doe een ander niet aan, wat je zelf ook niet leesbaar vindt!

Thea Smid-Verheul is zelfstandig inkoopadviseur en werkt bevlogen voor innovatie, duurzaam inkopen, circulair inkopen en social return. Voorheen was zij werkzaam bij de gemeente Utrecht.

Reageer

Het laatste nieuws van Gemeente.nu in je mailbox?

Meld je aan voor de algemene nieuwsbrief of een van de themanieuwsbrieven van Gemeente.nu.

Aanmelden