Onderwerp: Jeugdzorg

Jeugdzorg
Gemeenten kunnen meer donoren werven

Wie een reisdocument komt halen, kan door een baliemedewerker worden gewezen op de mogelijkheid orgaandonor te worden. Dit gebeurt te weinig, vind de Nederlandse Transplantatie Stichting (NTS).

Jeugdzorg
Harde eis: Meer samenwerking jeugdzorg

Achttien Brabantse gemeenten eisen van vier jeugdzorgorganisaties dat zij nauwer gaan samenwerken om problemen bij kinderen eerder te ontdekken. De gemeenten willen zwaar inzetten op preventie.

Jeugdzorg
Meer gemeenten weigeren taken

De jeugdzorg, Wajong en delen van de Algemene Wet Bijzondere Ziektekosten. Steeds meer gemeenten willen deze nieuwe taken niet gaan uitvoeren als die gepaard gaan met een bezuiniging.

Jeugdzorg
Gemeenten moeten zware jeugdzorg voorkomen

Ketenzorg, gecoördineerd door de provincie, met de bedoeling dat de twaalf gemeenten in Drenthe in 2016 alle jeugdzorg organiseren. Dat is de bedoeling van een pilot om de zorg naar het lokale niveau te brengen. Wat gaan ze doen?

1 59 60 61 62